Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

UHLOBESKYD-obchod s palivy, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

Prodej tuhých paliv se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 619 a následující.

Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho jakost je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogu výrobců.

Uplatňování reklamace vad zakoupeného paliva:

 1. Reklamace hmotnosti paliva
  Reklamace týkající se hmotnosti paliva musí být uplatněna ihned při převzetí paliva u řidiče, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na certifikované váze. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí výdaje vzniklé s opakovanou dopravou. Na pozdější reklamace hmotnosti dodávky nebude brán zřetel.
 2. Reklamace kvality paliva
  Kupující po převzetí dodávky paliva neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti, a to u zjevných vad (hlušina, podsítné, nadsítné) do 24 hodin od převzetí dodávky. U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky, popel, výhřevnost) lze uplatnit reklamac do dvou měsíců od data dodání.
  Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného paliva. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci nebo nezávislé laboratoři na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dní od doručení vzorku do certifikované laboratoře. V případě zjištění neoprávněné reklamace podle výsledků laboratoře, hradí náklady s tím spojené kupující

  Kdy nelze dodávku reklamovat:
  - po uplynutí lhůty pro reklamaci
  - v případě, že bylo z dodávky odebráno více jak 1/3 paliva
  - palivo, které bylo prodáno se slevou kupujícímu s jeho souhlasem
  - v případech nevhodného skladování
  - v případech špatného použití (jiní druh paliva než je předepsaný výrobcem kotle)

  Uskladnění zboží
  Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu. Za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese odpovědnost prodávající.
 3. Vyřízení reklamace
  Prodávající sdělí kupujícímu do tří dnů od oznámení reklamace, kdy provede prohlídku reklamovaného paliva. Prohlídka se uskuteční po dohodě s kupujícím do 10ti dnů od oznámení reklamace a kupující umožní prodávajícímu přístup k palivu, případně mu umožní odběr vzorku reklamovaného paliva.
  Pokud bude reklamace neoprávněná, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady související s vyřízením reklamace.
  Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající po dohodě s kupujícím takto:
  - poskytnutím slevy na prodané palivo
  - dodáním nového paliva za vadné palivo nad stanovenou normu
  - poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo
  - dodáním chybějícího množství


Reklamaci paliv a služeb prodávajícího lze uplatnit osobně v kanceláři provozovny – sklad paliv Valašské Meziříčí, ulice Uhelná 287 nebo telefonem – 571 611 085.

Příjem reklamací pondělí – pátek v čase 7-15 hodin.

UHLOBESKYD-obchod s palivy, spol. s r.o.
Sokolská 412
757 01 Valašské Meziříčí


Přiložené fotografie

Máte dotazy?

Neváhejte a napište nám. Rádi Vám je zodpovíme.